Ανακύκλωση και Οφέλη

Η Ανεκτίμητη αξία της ανακύκλωσης!

 

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία συλλογής, κατηγοριοποίησης, μετατροπής σε πρώτη ύλη και επαναχρησιμοποίησης του όλου ή μέρους από απορριπτόμενα υλικά της πολυδιάστατης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επαναφορά της αξιακής διάστασης των αχρείαστων ή και επικίνδυνων πλέον υλικών, σημαίνει την παραγωγή άλλων, απαραίτητων για τον άνθρωπο, νέων αγαθών. Παράλληλα, ανακυκλώνουμε και προστατεύουμε εμάς και το περιβάλλον!

Παρόλα αυτά είμαστε όσο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι θα έπρεπε; Προφανώς και όχι, αν αναλογιστούμε ότι η χώρα μας, πληροί μεν τους Ευρωπαϊκούς δείκτες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, δεν αγγίζει, όμως, ακόμη τους επιδιωκόμενους στόχους. Εκλείπει, από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η οικολογική συνείδηση, απόρροια περιβαλλοντικής αγωγής και παιδείας.

 Εκλείπει, επίσης, η πληροφόρηση, τόσο για τα προγράμματα πρόληψης (μέτρα μείωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων) και εναλλακτικής  διαχείρισης των αποβλήτων  (εργασίες ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων συγκεκριμένων κατηγοριών των προϊόντων).

 Η διατήρηση των φυσικών πόρων και η βιώσιμη πολιτική προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί τη μαζικότερη συμμετοχή στην πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των απορριπτόμενων υλικών. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε πλαστικό, γυαλί,  χαρτί, διάφορα μέταλλα, ελαστικά, οχήματα,ηλεκτρικές συσκευές, βιοαποδομήσιμα απόβλητα (κομποστοποίηση) και τόσα άλλα.

Τα υλικά αυτά δεν προέρχονται μόνο από δημόσιες υπηρεσίες και βιομηχανίες.  Σήμερα, η ανακύκλωση περνάει, όχι μόνο μέσα από το σπίτι μας, αλλά  και μέσα από την κουζίνα μας!

«Ανακυκλώνουμε πια και το μαγειρικό μας λάδι!»

Το μαγειρικό λάδι στην ανακύκλωση!

 

Αλήθεια έχουμε αναλογιστεί πόσο πολύ απειλούν την υγεία του ανθρώπου και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος τα οικιακά μας απόβλητα; Μέσα σε αυτά, εντάσσονται και τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, που από την κατσαρόλα και το τηγάνι μας, καταλήγουν στο νεροχύτη και μετά ακολουθούν μια διαδρομή που μάλλον δεν την έχετε φανταστεί.

 • Αναμειγνυόμενα με χημικά απορρυπαντικά, γίνονται στρώμα παγίδευσης υπολειμμάτων και βακτηρίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 • Όσα μπορούν και ξεφεύγουν – και είναι αρκετά- φτάνουν σε ποτάμια και θάλασσες, συντελώντας στην επίταση του φαινομένου της βιοσυσσώρευσης, δηλαδή της μείωσης του οξυγόνου του νερού και της αύξησης των μικροβίων.
 • Το λάδι, επίσης, δε μπορεί να ενωθεί με το νερό, επιπλέει και προκαλεί ασφυξία σε πολλούς υδάτινους οργανισμούς ή απλά προσκολλάται στα λέπια και τα βράγχιά τους.
 • Αν καταλήγουν σε σημείο ύδρευσης, απειλούν με μόλυνση και το νερό που πίνουμε (ανίχνευση ενός λίτρου λαδιού σε ένα εκατομμύριο λίτρα νερού!).
 • Παράλληλα, μολύνεται και το αρδευτικό μας σύστημα.
 • Αν δε, έχετε δοκιμάσει να τα ρίχνετε έξω… στο χώμα, σταδιακά αυτό θα γίνει άγονη γη!
 1. Να φαίνεται πιο έντονα από κάτω μέσα σε κάποιο σχήμα η πρόταση: «1 λίτρο λαδιού μολύνει 1 εκατομμύριο λίτρα νερού»

Ανακυκλώστε το μαγειρικό λάδι. Κάνει πολύ καλό!

 

Η κατανάλωση λαδιού κάνει καλό στην υγεία. Η ανακύκλωση, όμως, του μαγειρικού λαδιού κάνει πολύ καλό στην υγεία. Και όχι μόνο..

 • Δεν εξαπλώνονται επιβλαβείς μικροοργανισμοί.
 • Δεν απειλείται το αποχετευτικό σύστημα.
 • Δεν μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας.
 • Δεν ξαναχρησιμοποιείται επιβλαβώς στη διατροφική αλυσίδα.
 • Δεν απειλούνται οι Χ.Υ.Τ.Υ με αύξηση απορριμμάτων.
 • Δεν πετιέται, αλλά γίνεται ενέργεια, ωφέλιμη για την τσέπη μας, αλλά και για την τσέπη της χώρας.
 • Δεν επιβαρύνεται η οικονομία, αλλά ενισχύεται με νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης.
 • Δεν παραμένουμε ανενεργοί στο οικολογικό πρόβλημα, αλλά δείχνουμε την οικολογική μας ευαισθησία.