Η Εταιρεία μας

Η Panenergy

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των μεταφορών  και με βαθιά οικολογική συνείδηση, ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες των αυστηρών προδιαγραφών για τη διάθεση αποβλήτων, βάζουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Η Panenergy είναι μία νεοσύστατη εταιρεία  με κύρια δραστηριότητα τη συλλογή μαγειρικών λαδιών για βιομηχανική χρήση.

Τι Κάνουμε;

Ανακυκλώνουμε, και μάλιστα με την καταλληλότερη μέθοδο, από τη διαλογή στην πηγή, χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια.

Τα συλλέγουμε και τα διαθέτουμε με ασφαλή, νόμιμο και ορθό περιβαλλοντικά τρόπο ως βιομηχανικά αγαθά.

Παράγουμε, δηλαδή, βιολιπαντικά και βιοκαύσιμα

Σε τι Υπερέχουμε;

Στο άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και στους απόλυτα ικανοποιημένους χρήστες των υπηρεσιών μας.

Πιο Συγκεκριμένα:

Με βαθιά οικολογική και ανθρωπιστική συνείδηση, βάζουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι στον περιορισμό της οικολογικής καταστροφής και στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Απόλυτα συνεπείς στις Κοινοτικές Οδηγίες και στην Ελληνική Νομοθεσία, ανακυκλώνουμε ακολουθώντας πιστά τις αυστηρές προδιαγραφές για τη διάθεση αποβλήτων.  

Κάνουμε καλό στον πλανήτη. Σύμμαχοι στον αγώνα κατά του Φαινομένου του Θερμοκηπίου παράγουμε με σεβασμό στο περιβάλλον βιοντίζελ από μη χρησιμοποιούμενα απορριπτέα μαγειρικά λίπη και προσφέρουμε καύσιμη ύλη με 40-50% χαμηλότερη εκπομπή αιθάλης και ρύπων. Βιοντίζελ μη τοξικό, χωρίς θείο, άκρως λιπαντικό και βιοαποικοδομούμενο!

Κάνουμε καλό στην τσέπη σας. Συμβάλουμε στην κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια προσφέροντας καύσιμη ύλη σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Τα χρησιμοποιημένα στην κουζίνα μας φυτικά έλαια, δεν γίνονται κοστοβόρα απορρίμματα, αλλά εξελίσσονται σε χρήσιμα βιοτικά αγαθά.  

Κάνουμε καλό στην ελληνική οικονομία. Βοηθάμε στην εξισορρόπηση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, με τη μείωση των αναγκών στην εισαγωγή ορυκτών (καυσίμων και λιπαντικών). 

Κάνουμε τη θεωρία πράξη! Ανακυκλώνουμε, δείχνοντας έμπρακτα την αξία της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και της Πράσινης Ανάπτυξης.

Οι Στόχοι μας

«Ακούμε» τις ανάγκες του περιβάλλοντος! Η Υπερθέρμανση του πλανήτη (Φαινόμενο του Θερμοκηπίου) και η κλιματική αλλαγή συνδέονται στενά με τη χρήση και την καύση ορυκτών καυσίμων και την έκλυση ρύπων. Ακολουθούμε την ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινη ανάπτυξη και αειφορία, σύμφωνα και με τις εκκλήσεις των Διεθνών φορέων (Σύμβαση του Κυότο).

Όχι πια καύσιμα, αλλά βιοκαύσιμα! Τηρούμε, γενικά, την επιταγή των καιρών για ανανεώσιμα καύσιμα από φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. Έχουν βιοχημικές ιδιότητες όμοιες με εκείνες του πετρελαίου κίνησης, μπαίνουν στον πετρελαιοκινητήρα, χωρίς μετατροπή και δίνουν αειφορία σε 30% με 80% περιορισμένου Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).

Παράγουμε ειδικότερα βιοκαύσιμα από μαγειρικό λάδι, όπως ελαιόλαδο, σογιέλαιο, πυρηνέλαιο κ.α. Επιβαρύνουμε λιγότερο την ατμόσφαιρα από την παραγωγή CO2, PM, HC, με εξαίρεση την εκπομπή οξειδίου του αζώτου. Η χρήση ενός kgr βιοντίζελ, αντί 1 kgr συμβατικού πετρελαίου, συμβάλει στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα(CO2) κατά 1 kgr περίπου.

Επιλέγουμε βιοκαύσιμα από φυτικά έλαια, όχι μόνο προστατεύοντας τον πλανήτη, αλλά τα επαναχρησιμοποιούμε ως καύσιμη ύλη. Για αυτή τη μέτρηση διπλής στοχεύσεως με Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ, προβλέφθηκε η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στις αγορές των κρατών μελών. Η Ε.Ε. με την Οδηγία RED II, ισχύος από το 2021 μέχρι το 2030, επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στην ανακύκλωση φυτικών λιπών, ενθαρρύνοντας τη χρήση βιοντίζελ από απόβλητα.

Το βιοντίζελ δεν είναι τοξικό και είναι ταχέως βιοαποικοδομήσιμο. Έχει, επίσης, χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και αρωματικές ενώσεις. Με τα βιοκαύσιμα από μαγειρικά λάδια, συνολικά παράγεται 50.000 λιγότερο CO2 κάθε χρόνο, περιορίζοντας τις εκπομπές ρύπων κατά 40-50%!

Προστατεύουμε το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον. Δεν επιβαρύνομε το αποχετευτικό και το υδρευτικό σύστημα με περισσότερα υγρά απόβλητα και περιορίζουμε τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Υπενθυμίζουμε το μέγεθος της μόλυνσης: 1 kgrλίτρο λαδιού μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού! Αποσυμφορίζονται, έτσι, από υγρά απορρίμματα οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και εξοικονομούμε φυσικούς πόρους.

Περιορίζουμε την παράνομη επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων μαγειρικών λαδιών στη διατροφική αλυσίδα, είτε ως βρώσιμα, είτε ως κύρια συστατικά ζωοτροφών.

Προσφέρουμε οικονομικά οφέλη! Το βιοντίζελ μπορεί να ανταγωνιστεί το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, να το αντικαταστήσει ή να χρησιμοποιηθεί αναλογικά, υπερέχοντας σε λιπαντικές δυνατότητες, παρέχοντας οικονομικά οφέλη. Προσφέρουμε, λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα. Συμβάλουμε στην εξισορρόπηση του ενεργειακού και εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, περιορίζοντας τις ανάγκες για εισαγωγή λιπαντικών και καυσίμων.  Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στους τομείς αξιοποίησης των επαναχρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας.

Αποδεδειγμένα η χρήση βιοκαυσίμων από φυτικά έλαια δεν ανταγωνίζεται την τιμή (αύξηση τιμών τροφίμων) ή την επάρκεια των πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα άλλες αρχικές ύλες βιοκαυσίμων (καλαμπόκι, σιτάρι κ.α).

Συμβάλουμε στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας! Βοηθάμε στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, δείχνοντας στη νέα γενιά το καλό παράδειγμα.

Κάνουμε τη θεωρία πράξη. Με τη συνδρομή μας, η πράσινη ανάπτυξη, περνάει από τη θεωρία στην πράξη! Αναπτύσσουμε την οικονομία με βάση τις αρχές της ανανεωσιμότητας και της αειφορίας.