Η Διαδικασία!

Βήμα 1.
Χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια

Βήμα 2.
Συλλέγετε το μαγειρικό λάδι σε μπουκάλι

Βήμα 3.
Μεταφέρετε το μαγειρικό λάδι στο κατάστημα μας δωρεάν

Βήμα 4.
Ως επιβράβευση κερδίζετε τα απορρυπαντικά που χρειάζεστε

Βήμα 5.
Συλλέγουμε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια και γίνεται προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλες δεξαμενές

Βήμα 6.
Γίνεται μεταφορά των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών προς το εργοστάσιο παραγωγής Biodiesel

Βήμα 7.
Μονάδα παραγωγής Biodiesel

Βήμα 8.
Παραγωγή Biodiesel